Skupinové kurzy

Benefitem skupinových kurzů je využití interaktivní metody, při níž si frekventanti osvojují a upevňují poznatky v souvislostech. Nabízím kurzy češtiny pro firmy, a to jak standardizované, tak i připravené na míru. Stejně tak vedu i kurzy pro veřejnost, kde si může každý otestovat svoje znalosti psané češtiny v praxi a naučit se něco nového.

Jednorázové kurzy ukážou aktuální stav znalostí pravidel českého pravopisu a jejich použití v praxi, a přinesou frekventantům některé užitečné mnemotechnické pomůcky pro rychlé a správné psaní.

Dlouhodobé kurzy využívají efektu postupné eliminace chyb, kdy lektorka vytváří cvičební texty pro každou další lekci na základě předchozích výsledků. Postupně si tak frekventanti upevňují znalost praktického používání konkrétních pravidel a dosahují výrazného zlepšení.