Kurzy pro veřejnost

V průběhu roku vedu pravopisné kurzy češtiny pro veřejnost, a to jak ve spolupráci s jinými subjekty, tak i vlastní. Doporučuji sledovat aktuální kurzy.

Typy kurzů češtiny pro veřejnost

Jak na tom jsem s pravopisem?
Víte, jak jste na tom s pravopisem? Neztrácíte jistotu, když potřebujete sepsat důležitou zprávu, nabídku, dokument či dopis? Pak možná občas váháte, jak se který pravopisný jev v češtině správně píše, možná jste už dostali zpětnou vazbu k nějakému svému gramatickému přehmatu. Abyste mohli na sobě pracovat, je potřeba vědět, co bezpečně umíte a v čem chybujete. Prostřednictvím diagnostického diktátu a korektury si otestujete své znalosti českého pravopisu a získáte tipy na šikovné mnemotechnické pomůcky pro rychlé a správné psaní.

Délka: 180 minut
Počet osob: 5-15

Kondiční opakovací kurz pravopisu
Cítíte občas, že byste potřebovali zopakovat češtinu s kvalitní a motivující zpětnou vazbou? Bez stresu z chyb a naopak s šancí se naučit nové nebo zafixovat si stávající pravopisné jevy, u nichž jste na pochybách? Přijďte na kondiční opakovací kurz pravopisu, kde si dáte diktát a korekturu a každé z nich si společně s dalšími frekventanty projdeme, řekneme si, jak je to správně a zdůvodníme si to. Lekce jsou pravidelně každý týden ve stejnou dobu a na stejném místě. Vezměte svou češtinu do posilovny a zvyšte její kondici!

Délka: 120 minut
Počet osob: 5-15

Pravopisný kruhový trénink
Zjistili jste, že máte v češtině větší mezery a rádi byste s tím něco udělali? Pak je pro vás vhodný dlouhodobý skupinový kurz. V 5 lekcích postupně odstraníme pomocí dvou efektivních metod: interaktivní práce ve skupině a flexibilita textů diktátů a korektur podle výkonu a tempa dané skupiny.

Délka: 5x 180 minut
Počet osob: 5-15 osob

Správné psaní čárek
Česká syntax neboli větná skladba činí obtíže mnoha rodilým mluvčím. Jsou to proslulé „čárky“, s nimiž si lidé v psaném projevu často neví rady, ačkoli jinak český pravopis zvládají výborně. V našem kurzu zjistíte, jak na tom s psaním čárek jste, ujasníte si základní rozdíly v psaní čárky v souvětí a ve větě jednoduché a také zjistíte, že výjimek je v tomto směru v pravidlech češtiny daleko méně, než se všeobecně myslí. Vzhledem k náročnosti a důkladnému tréninku je kurz 3hodinový s jednou 10minutovou přestávkou.

Délka: 180 minut
Počet osob: 5-15