Kurzy pro veřejnost

V průběhu roku vedu pravopisné kurzy češtiny pro veřejnost, a to především on-line formou. Aktuální termíny níže uvedených kurzů najdete v rubrice aktuální kurzy.

Typy kurzů češtiny pro veřejnost

Kondiční pravopisný trénink (pokračovací kurz)

Pokračovací kurz pro absolventy základního tréninkového kurzu českého pravopisu (Kruhový pravopisný trénink nebo Správné psaní čárek snadno a přehledně). Tento praktický kurz neobsahuje výukovou část, jde čistě o procvičování pod odborným vedením lektora s okamžitou zpětnou vazbou a vysvětlením na míru.

Stále budeme trénovat největší bolesti psaného projevu:

– i/y (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, skloňování podle vzorů,
– velká písmena,
– psaní čárek,
– skloňování zájmen (mě/mně, vaši/vaší, ji/jí atd.), číslovky, psaní předpon s/z
a další problematické jevy.

Cvičení z každé lekce do příště opravím a podle analýzy chyb připravím texty, zaměřené už jen na problematické jevy. Díky této metodě se opět o kus zlepšíte nebo si upevníte své získané pravopisné dovednosti!

Délka: 5x 120 minut
Počet osob: 4-15

Kruhový pravopisný trénink (základní kurz)

Chcete se skutečně zlepšit v pravopise? Udělat pokrok, který si sami uvědomíte? Pak je pro vás vhodný dlouhodobý skupinový kurz Kruhový pravopisný trénink! V 5 lekcích postupně odstraníme pomocí dvou efektivních metod: interaktivní práce ve skupině a flexibilita textů diktátů a korektur podle výkonu a tempa dané skupiny. V každé lekci se kromě tréninku zaměříme na jeden pravopisný jev, který si detailně probereme z praktického hlediska (tedy jak ho správně psát v běžném pracovním provozu):
– i/y (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, skloňování podle vzorů,
– velká písmena,
– psaní čárek,
– skloňování zájmen (mě/mně, vaši/vaší, ji/jí atd.), číslovky, psaní předpon s/z
a další problematické jevy.

Cvičení z každé lekce do příště opravím a podle analýzy chyb připravím texty, zaměřené už jen na problematické jevy. Díky této metodě se skutečně zlepšíte až o 50 %!

Délka: 5x 180 minut
Počet osob: 4-15 osob

Správné psaní čárek
Česká syntax neboli větná skladba činí obtíže mnoha rodilým mluvčím. Jsou to proslulé „čárky“, s nimiž si lidé v psaném projevu často neví rady, ačkoli jinak český pravopis zvládají výborně. V našem kurzu zjistíte, jak na tom s psaním čárek jste, ujasníte si základní rozdíly v psaní čárky v souvětí a ve větě jednoduché a také zjistíte, že výjimek je v tomto směru v pravidlech češtiny daleko méně, než se všeobecně myslí. Vzhledem k náročnosti a důkladnému tréninku je kurz 3hodinový s jednou 10minutovou přestávkou.

Délka: 180 minut
Počet osob: 5-15

Český pravopis pro Slováky
Žijete už v České republice několik let, ačkoli pocházíte ze Slovenska? Česky rozumíte a čtete, třeba i hovoříte, ale s psanou češtinou si úplně nerozumíte? Potřebujete zjistit, co vám dělá v českém pravopisu potíže, a začít na tom pracovat? Na našem kurzu se testujete, dostanete doporučení, na čem zapracovat, a seznámíte se s nejčastějšími odchylkami českého pravopisu od slovenského.

Délka: 180 minut
Počet osob: 4-15