Kurzy pro firmy

Lze si vybrat firemní kurzy češtiny standardizované nebo kurzy češtiny na míru.

Standardizované firemní kurzy češtiny

Pravopisný audit zaměstnanců
Vhodné pro:  reklamní, mediální a PR agentury, redakce a inzertní oddělení, tisková oddělení, oddělení propagace a styku s veřejností, odbory správy a samosprávy, které písemně komunikují s veřejností.

Délka: 2 hodiny + vyhodnocení
Počet osob: 5-20

Správné psaní čárek
Česká
syntax neboli větná skladba činí obtíže mnoha rodilým mluvčím. Jsou to proslulé „čárky“, s nimiž si lidé v psaném projevu často neví rady, ačkoli jinak český pravopis zvládají výborně. Je to případ i vašich zaměstnanců? V tomto kurzu zjistí, jak na tom s psaním čárek jsou, ujasní si základní rozdíly v psaní čárky v souvětí a ve větě jednoduché a také zjistí, že výjimek je v tomto směru v pravidlech češtiny daleko méně, než se všeobecně myslí.
Vzhledem k náročnosti a důkladnému tréninku je kurz 2dílný, rozdělený na 2x 3 hodiny.
Vhodné pro:  reklamní, mediální a PR agentury, redakce a inzertní oddělení, tisková oddělení, oddělení propagace a styku s veřejností, odbory správy a samosprávy, které písemně komunikují s veřejností.

Délka: 2x 3 hodiny
Počet osob: 5-15 účastníků

Firemní kurzy češtiny na míru

Jednorázový firemní kurz na míru
Svoji základní koncepci jsem schopna přizpůsobit individuálním požadavkům a vytvořit jednorázový pravopisný kurz přesně podle potřeb vaší firmy. Ať píšete spíše administrativní, nebo kreativní texty, případně pouze vyřizujete korespondenci, všude tam využijete kvalitní praktickou znalost pravidel českého pravopisu.

Délka: podle zadání – 3 hodiny, 0,5 dne, 1 den, více dní (např. jako součást teambuildingu)
Počet osob: 5-15 účastníků

Pravopisný trénink
Ukázal pravopisný audit zaměstnanců, že by potřebovali potrénovat češtinu víc než jen na jednorázovém kurzu? Pak vám připravím dlouhodobý pravopisný trénink na míru podle konkrétních potřeb vaší společnosti. Navrhnu počet lekcí (obvykle doporučuji 5-10 lekcí, lekce = 120 min.) a zaměřuji se na eliminaci chyb. Na konci lze provést porovnávací test pro zjištění pokroku frekventantů.

Délka: 5-10x 120 min. (počet lekcí podle potřeby)
Počet osob: 5-15