Aktuální kurzy

Nejbližší kurzy, na které se můžete přihlásit:

Kruhový pravopisný trénink – základní kurz

 • Kdy:  každé úterý od 31. 5. do 28. 6. 2022 od 9.30 do 12.30 hod. 
 • Kde: on-line (přístupový link po uhrazení kurzovného)
 • Cena: 3000 Kč/5x 3hod. lekce

Chcete se skutečně zlepšit v pravopise? Udělat pokrok, který si sami uvědomíte? Pak se přihlaste na cyklus Kruhový pravopisný trénink! V každé lekci se kromě tréninku zaměříme na jeden pravopisný jev, který si detailně probereme z praktického hlediska (tedy jak ho správně psát v běžném pracovním provozu):
– i/y (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, skloňování podle vzorů,
– velká písmena,
– psaní čárek,
– skloňování zájmen (mě/mně, vaši/vaší, ji/jí atd.), číslovky, psaní předpon s/z
a další problematické jevy.

Cvičení z každé lekce do příště opravím a podle analýzy chyb připravím texty, zaměřené už jen na problematické jevy. Díky této metodě se skutečně zlepšíte až o 50 %! Rezervujte si místo, počet účastníků je omezen na 8 osob.

Správné psaní čárek snadno a přehledně – jednorázový on-line kurz

 • Kdy: září 2022 (bude upřesněno)
 • Kde: on-line (přístupový link po zaplacení kurzovného)
 • Cena: 850 Kč/3hod. lekce

Ach, ty čárky! Taky vám dělají problémy? Nejste si jisti, kde je napsat, aby to bylo správně? Připojte se k nám na 3hodinový kurz Pravopisné posilovny! Otestujete se, dostanete doporučení, na čem zapracovat, uděláte si jasno v psaní čárek a získáte praktické pomůcky pro rychlé a správné psaní. rezervujte zde.

Pokračovací kruhový pravopisný trénink – on-line

 • Kdy:  5x 2 hodiny – cyklus každý čtvrtek od 26. 4. do 24. 5. 2022 vždy 10.00-12.00 hod.
 • Kde:  on-line (přístupový link po zaplacení kurzovného na pozvání na platformě ZOOM)
 • Cena: 2200 Kč/5x 2hod. lekce

Pokračovací kurz pro absolventy základního tréninkového kurzu českého pravopisu (Kruhový pravopisný trénink nebo Správné psaní čárek snadno a přehledně). Tento praktický kurz neobsahuje výukovou část, jde čistě o procvičování pod odborným vedením lektora s okamžitou zpětnou vazbou a vysvětlením na míru.

Stále budeme trénovat největší bolesti psaného projevu:

– i/y (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, skloňování podle vzorů,
– velká písmena,
– psaní čárek,
– skloňování zájmen (mě/mně, vaši/vaší, ji/jí atd.), číslovky, psaní předpon s/z
a další problematické jevy.

Cvičení z každé lekce do příště opravím a podle analýzy chyb připravím texty, zaměřené už jen na problematické jevy. Díky této metodě se opět o kus zlepšíte nebo si upevníte své získané pravopisné dovednosti! Své místo si rezervujte zde.

Pravopisný HUB Share, Impact HUB Praha, srpen 2017

Český pravopis pro Slováky – on-line

 • Kdy: červen 2022 (bude upřesněno)
 • Kde: on-line (přístupový link po zaplacení kurzovného)
 • Cena: 850 Kč/3hod. lekce

Žijete už v České republice několik let, ačkoli pocházíte ze Slovenska, česky rozumíte, čtete, ale s psanou češtinou si úplně nerozumíte? Potřebujete zjistit, co vám dělá v českém pravopisu potíže, a začít na tom pracovat? Přijďte na náš kurz! Otestujete se, dostanete doporučení, na čem zapracovat, a seznámíte se s nejčastějšími odchylkami českého pravopisu od slovenského. Své místo si rezervujte zde.