Individuální kurzy

Individuální kurzy nabízím pro děti nebo pro dospělé. Dětem poskytuji kondiční lekce. Dospělým se věnuji v případě, že potřebují osobní přístup lektorky. Obsah lekcí se flexibilně přizpůsobuje předem dohodnutému cíli a tempu pokroku frekventanta.