Kondice pro děti

Pro každý školní rok (září-červen) přijímám maximálně 15 žáků/studentů ve věku 10-18 let (resp. včetně maturantů) pro individuální kondiční nebo přípravné lekce českého jazyka či literatury, a to on-line formou

Průběh: Dítě si otestuji, společně s rodiči si vytkneme reálný cíl (příprava na přijímací zkoušky, na maturitu, zlepšení známky na vysvědčení atd.) a délku kurzu. V týdenních intervalech pracujeme na jeho dosažení.

Délka 1 lekce:
mladší děti (10 – 14 let) – 60 minut, max. 120 minut (po domluvě, v případě intenzivní přípravy např. na zkoušky)
starší (15 – 18 let) – 90 minut, max. 240 minut (po domluvě, v případě intenzivní přípravy např. na zkoušky), maturanti standardně 240 minut

Cena:
mladší děti (10-15 let) – 400 Kč/60 min.
starší děti (16-18 let, resp. včetně maturantů) – 550 Kč/60 min.

Dítě píšící